Ankieta dla użytkownika pojazdu z zamontowaną instalacją gazową

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Tych kilka minut poświęconych przez Państwo powinno przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych przez nas usług.

Proszę ocenić Państwa poziom zadowolenia zgodnie z poniższą skalą: 1 - ocena najniższa - 5 - ocena najwyższa
1. Zabudowana instalacja w Państwa pojeździe jest firmy TARTARINI AUTO? Tak Nie
2. Przybliżony przebieg pojazdu na paliwie gazowym (tys. km)?
3. Niezawodność instalacji 1 2 3 4 5
4. Relacja jakości instalacji do ceny 1 2 3 4 5
5. Dostępność serwisu 1 2 3 4 5
6. Fachowość serwisu 1 2 3 4 5
7. Czas zabudowy instalacji 1 2 3 4 5
8. Obsługa reklamacji 1 2 3 4 5
9. Czytelność instrukcji obsługi i książeczki gwarancyjnej 1 2 3 4 5
10. Poziom zadowolenia z zabudowanej instalacji 1 2 3 4 5
11. Proszę wymienić najczęstsze problemy pojawiające się podczas użytkowania pojazdu na paliwie gazowym
12. Proszę opisać inne spostrzeżenia, uwagi, propozycje z zakresu eksploatacji instalacji gazowej
13. W celu szybszego rozwiązania opisanych przez Państwo problemów prosimy o podanie danych kontaktowych (nr tel., adres e-mail)